Charter Trogir

Charter Trogir offers a wide array of services that will help you organize and experience a perfect holiday on the Adriatic. If you want to visit the central Dalmatian islands, our boat transfer service will take you to your desired destination. However, if you are a more adventurous type you can rent a boat with or without a skipper and explore the islands on your own. You can pick one of our suggested daily tours with predefined itineraries and visit the most popular Croatian natural attractions. To provide a full vacation experience we offer an accommodation service as well.

Request form

TIME TRAVELLER

TIME TRAVELLER projekt se bavi povezivanjem hrvatskih turističkih kompanija (fleet operators), turističkih agencija i raznih dobavljača roba i usluga u turističkoj industriji. Tvrtka je razvila platformu koja povezuje sve subjekte u turizmu sa krajnjim korisnikom, te putem distribuiranih kanala prodaje dizajnira poslovne procese na individualnoj razini. Umrežavanjem turističkih subjekata omogućuje se snažniji nastup na inozemnim tržištima osiguravajući klijentima cjelokupnu uslugu kroz jedinstvenu platformu. Takva platforma i pregled dostupnosti svih resursa omogućila je turistima iz cijelog svijeta da Hrvatsku promatraju kao kulturnu i povijesnu jezgru tijekom cijele godine.

Opširnije >>